Algemene voorwaarden

Definities

The Black Sheep Indie (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. The Black Sheep Indie is gevestigd in Heerlen aan Mariabad 67, 6411 MC (geen bezoekadres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66176042. Email: info@theblacksheepindie.com;
Auteurs (Indie): natuurlijk persoon of rechtspersoon die met hulp van The Black Sheep Indie zelfstandig eBooks uitgeeft of wil uitgeven;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Producten: alle eBooks, ePUB bestanden, diensten en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;
eShop: de webwinkel van The Black Sheep Indie waar eBooks beschikbaar worden gesteld en door Consumenten (tegen betaling) kunnen worden gedownload;
Diensten: diensten die The Black Sheep Indie aan de Auteur en/of Consument aanbiedt via de Website;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Website: de website van The Black Sheep Indie www.theblacksheepindie.com

Toepasselijkheid

The Black Sheep Indie verstrekt eBooks en daaraan gerelateerde diensten via haar Website.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de The Black Sheep Indie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en de consument, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de The Black Sheep Indie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de The Black Sheep Indie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Diensten

The Black Sheep Indie biedt de Auteur en/of de Consumenten Diensten aan zoals deze op de website worden aangeboden. Deze Diensten kunnen onder meer omvatten: het aanbieden van eBooks geschreven door zelfstandige Auteurs, het opmaken van het binnenwerk en/of het omslag, het redigeren en/of schrijven van commerciële teksten, het maken van een eBook trailer en het verzorgen van online (en in sommige gevallen offline) marketing- en promotieactiviteiten. The Black Sheep Indie kan op ieder moment en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding besluiten bepaalde Diensten niet langer aan te bieden.

Betalingen

Aankopen via de eShop kunnen direct online betaald worden via iDEAL, Paypal of met BanContact (België). Bij het bestellen van eBooks in de eShop wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal- of BanContact transactie. Je betaalt dus steeds direct het gehele bedrag voor de in de eShop bestelde eBooks.

Retour sturen van eBooks

Als je een eBooks hebt gedownload als aankoop in eShop , kun je niet meer gebruik maken het herroepingsrecht. Door het downloaden van eBooks stem je er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij je toegang geven tot de eBooks en dat je daarom afstand doet van het recht gebruik te maken van je bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
Indien eBooks foutief worden geleverd en/of niet leesbaar zijn kun je een e-mail sturen naar info@theblacksheepindie.com, met vermelding van het probleem en het door jou voor de aanmelding bij de website gebruikte emailadres.

De prijzen

De prijzen inclusief btw van de eBooks in onze webshop staan altijd vermeld op onze website. Auteurs behouden het recht om prijzen te wijzigen. Bijvoorbeeld bij promotieactiviteiten, of om een andere reden, zoals een jaarlijkse indexatie.

Levering

De eBooks worden ter beschikking gesteld door middel van download van een bestand in het ePUB of pdf formaat. Dit bestandsformaat is te gebruiken op de meeste e-readers, tablets, smartphone en computers. Eventuele andere producten die wij leveren of verstrekken worden geleverd op een wijze en binnen een leveringstermijn als bij het betreffende product is vermeld.

Voorwaarden eBooks

Je mag de eBooks van The Black Sheep Indie alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Kopiëren, verspreiden, veranderen, uitlenen, modificeren van of het creëren van afleidende werken, verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Black Sheep Indie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Black Sheep Indie en haar licentiegevers en bezoekers.

The Black Sheep Indie watermerk

Om piraterij tegen te gaan, zijn de eBooks  van The Black Sheep Indie die als PDF worden aangeboden voorzien van zichtbare en onzichtbare watermerken. De eBooks die je hebt gedownload zullen bijvoorbeeld voorzien het “The Black Sheep Indie” logo. Door gebruik te maken van de diensten van The Black Sheep Indie ga je akkoord met het plaatsen van deze watermerken.

Aansprakelijkheid

The Black Sheep Indie spant zich in om de inhoud van www.theblacksheepindie.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.theblacksheepindie.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Black Sheep Indie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.theblacksheepindie.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

De inhoud van www.theblacksheepindie.com wordt langs geautomatiseerde weg verkregen. The Black Sheep Indie doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteurs kunnen zelf inhoud plaatsen op www.theblacksheepindie.com. The Black Sheep Indie oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@theblacksheepindie.com.

Voor op www.theblacksheepindie.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Black Sheep Indie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Nieuwsbrieven

Wil je niets missen en op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom The Black Sheep Indie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief! Je ontvangt maximaal vier nieuwsbrieven per maand en je kan je hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Klachten

The Black Sheep Indie streeft erna om een optimale Dienst te leveren aan zowel de Auteurs als Consumenten. Mocht de Dienst niet geheel naar wens verlopen, of heb je tips ter verbetering dan horen we dat graag! Stuur dan een email naar info@theblacksheepindie.com

Overig

The Black Sheep Indie verleent u hierbij toegang tot www.theblacksheepindie.com en nodigt je van harte uit de hier aangeboden diensten af te nemen en onder eigen beheer eBooks uit te geven.

The Black Sheep Indie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment eBooks of onderdelen van het eBook te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Publicaties die aanzetten tot haat, discriminatie en intimidatie worden verwijderd.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Contact