Algemene voorwaarden

Definities

The Black Sheep Indie (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. The Black Sheep Indie is gevestigd in Heerlen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66176042. Email: info@theblacksheepindie.com;
Auteurs (indie): natuurlijk persoon of rechtspersoon die met hulp van The Black Sheep Indie zelfstandig een (e)boek uitgeeft of wil uitgeven;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Producten: alle (e)boeken, ePUB bestanden, diensten en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;
eShop: de webwinkel van The Black Sheep Indie waar (e)boeken beschikbaar worden gesteld en door Consumenten (tegen betaling) kunnen worden gedownload en besteld;
Diensten: diensten die The Black Sheep Indie aan de Auteur en/of Consument aanbiedt via de Website;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Website: de website van The Black Sheep Indie www.theblacksheepindie.com

Toepasselijkheid

The Black Sheep Indie verstrekt (e)boeken en daaraan gerelateerde diensten via haar Website.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de The Black Sheep Indie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en de consument, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de The Black Sheep Indie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de The Black Sheep Indie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Diensten

The Black Sheep Indie biedt de Auteur en/of de Consumenten Diensten aan zoals deze op de website worden aangeboden. Deze Diensten kunnen onder meer omvatten: het aanbieden van (e)boeken geschreven door zelfstandige Auteurs, het opmaken van het binnenwerk en/of het omslag, het redigeren en/of schrijven van commerciële teksten, en het verzorgen van online (en in sommige gevallen offline) marketing- en promotieactiviteiten. The Black Sheep Indie kan op ieder moment en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding besluiten bepaalde Diensten niet langer aan te bieden.

De prijzen

De prijzen inclusief btw van het (e)boek in onze eShop staan altijd vermeld op onze website. The Black Sheep Indie behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Bijvoorbeeld bij promotieactiviteiten, of om een andere reden, zoals een jaarlijkse indexatie.

Betalingen

Aankopen via de eShop kunnen direct online betaald worden via iDEAL, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC of met ING Home Pay. Bij het bestellen van een (e)boek in de eShop wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC of met ING Home Pay transactie. Je betaalt dus direct het gehele bedrag (inclusief eventuele verzendkosten) voor het in de eShop bestelde (e)boek.

Retour sturen van een eBook

Als je een eBook hebt gedownload als aankoop in eShop , kun je niet meer gebruik maken het herroepingsrecht. Door het downloaden van eBook stem je er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij je toegang geven tot het eBook en dat je daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van je bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
Indien het eBook foutief worden geleverd en/of niet leesbaar zijn kun je een e-mail sturen naar info@theblacksheepindie.com, met vermelding van het ordernummer en het probleem.

Retour sturen van een boek

Bij The Black Sheep Indie wordt je bestelling altijd met uiterste zorg behandeld en proberen we je zo goed mogelijk over een boek te informeren voordat je een bestelling plaatst. Toch kan het voorkomen dat je de bestelling wil retourneren. Na ontvangst van je bestelling heb je 10 dagen om de order te herroepen. Dit kun je doen door de bestelling retour aan te melden via info@theblacksheepindie.com (daarna heb je nog 14 dagen om de bestelling te retourneren).

We wijzen je erop dat wanneer het boek buiten het retourtermijn, beschadigd of gebruikt retour gestuurd wordt, wij hier in alle redelijkheid kosten voor in rekening kunnen brengen.

Annuleren van een bestelling

Omdat de meeste bestellingen in verband met de snelle doorlooptijd direct worden verzonden, is het over het algemeen niet mogelijk deze bestellingen nog te annuleren. Wanneer je erachter komt dat je een verkeerd artikel hebt besteld of toch van de bestelling afziet, adviseren we je om binnen acht uur na het plaatsen van de bestelling contact op te nemen met The Black Sheep Indie via info@theblacksheepindie.com
Wanneer je een product hebt besteld met een langere levertijd dan 24 uur, verzoeken wij je zo snel mogelijk contact op te nemen met onze Klantenservice onder vermelding van het ordernummer. Je kunt onze Klantenservice per mail bereiken via info@theblacksheepindie.com

Levering van eBooks

eBooks worden ter beschikking gesteld in het ePUB formaat en kunnen na afronding van de betaling direct worden gedownload. Dit bestandsformaat is te gebruiken op de meeste e-readers, tablets, smartphone en computers. Eventuele andere producten die wij leveren of verstrekken worden geleverd op een wijze en binnen een leveringstermijn als bij het betreffende product is vermeld.

Levering van boeken

Boeken die direct op voorraad zijn, worden meestal binnen 2-3 werkdagen geleverd aan het door de Consument opgegeven adres. Boeken die niet op voorraad zijn, zijn iets langer onderweg. Afwijkende levertijden worden op de boekenpagina’s vermeld.

Voorwaarden (e)boeken

Je mag de (e)boeken van The Black Sheep Indie alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Kopiëren, verspreiden, veranderen, modificeren van of het creëren van afleidende werken, verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Black Sheep Indie en de Auteur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Black Sheep Indie en haar licentiegevers en bezoekers.

The Black Sheep Indie watermerk

Om piraterij tegen te gaan, zijn de eBooks van The Black Sheep Indie voorzien van zichtbare en onzichtbare watermerken. De eBooks die je hebt gedownload zullen bijvoorbeeld voorzien het “The Black Sheep Indie” logo. Door gebruik te maken van de diensten van The Black Sheep Indie ga je akkoord met het plaatsen van deze watermerken.

Aansprakelijkheid

The Black Sheep Indie spant zich in om de inhoud van theblacksheepindie.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op theblacksheepindie.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Black Sheep Indie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op theblacksheepindie.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

De inhoud van theblacksheepindie.com wordt langs geautomatiseerde weg verkregen. The Black Sheep Indie doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteurs kunnen zelf inhoud plaatsen op theblacksheepindie.com. The Black Sheep Indie oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@theblacksheepindie.com.

Voor op theblacksheepindie.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Black Sheep Indie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

The Shepherd’s Club

Wil je niets missen en op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom The Black Sheep Indie? Wordt dan gratis lid van The Shepherd’s Club! Je ontvangt maximaal vier berichten per e-mail per maand en je kan je hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink in het bericht.

Klachten

The Black Sheep Indie streeft erna om een optimale Dienst te leveren aan zowel de Auteurs als Consumenten. Mocht de Dienst niet geheel naar wens verlopen, of heb je tips ter verbetering dan horen we dat graag! Stuur dan een email naar info@theblacksheepindie.com

Overig

The Black Sheep Indie verleent je hierbij toegang tot theblacksheepindie.com en nodigt je van harte uit de hier aangeboden diensten af te nemen en onder eigen beheerde (e)boek uit te geven.

The Black Sheep Indie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment een (e)boek of onderdelen van het (e)boek te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Publicaties die aanzetten tot haat, discriminatie en intimidatie worden verwijderd.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Bericht is verzonden